Sea Freight Service ( FCL/LCL )
การขนส่งสินค้าทางเรือเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก  และมีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งมากนัก การขนส่งสินค้าทางเรือ ประกอบไปด้วย 2 ประเภท หลัก ๆ คือ
1.ขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ คอนเทนเนอร์ (FCL 20'D and 40'D)
2.ขนส่งสินค้าทางเรือแบบไม่เต็มตู้ คอนเทนเนอร์ ( LCL )
ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการขนส่งทางเรือ แบบ

1.Door to Port - ผู้ส่งต้นทางถึงท่าเรือปลายทาง  หรือ
2.Door to Door (DDU) - ผู้ส่งต้นทางจนถึงผู้รับปลายทาง
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม

1.การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ จะคิดค่าระวางแบบเหมาตู้ คอนเทนเนอร์ 20'D หรือ 40'D

2.การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ จะคิดค่าระวางต่อปริมาตร 1 ลบ.ม. ( 1 ลบ.ม.=1 เมตรx 1 เมตร x 1 เมตร)

3.การขนส่งสินค้าทางเรือแบบ Door to Door จะไม่รวมค่าใช้จ่าย ภาษีนำเข้าของประเทศปลายทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-3001632
     
 
                  บริษัท พีซี สตาร์ เอ๊กซ์เพรส จำกัด 
                 (Star Xpress Logistics)
          
                       บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
                        บริการพิธีการศุลกากร  บริการขนย้ายสิ่งของส่วนตัว บริการบรรจุหีบห่อ  บริการให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้า           
                                        
                        สำนักงานใหญ่ : 126/21 ม.3 ถ.เอกชัย แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง กทม 10150  
                          สาขาพระราม 9 : 65 หมู่บ้านเสรี 7  ซอย 8 ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กทม 10250
      โทรศัพท์ 02-3001632 ,085-1410328   แฟกซ์ : 02-3001608
Email : marketing@star-xpress.com  website : www.star-xpress.com
 
Current Pageid = 7